Demo

Malá vodní elektrárna Hubálov

MVE se nachází na severním okraji bývalého Mladoboleslavského okresu v obci Hubálov, na 64,433 kilometru pravého břehu řeky Jizery

Panorama

Řeka Jizera zde v Hubálově odvodňuje cca 1200 km3. Jedná se především o oblast západních Krkonoš a východní část Jizerských hor. Průměrný průtok je zde 18 m3 /s. Po většinu roku ale kolísá kolem 10 m3/s. Proto především v létě a na podzim je v provozu jen jedna turbina. Levá turbína má rozsah hltností je 2,7-6,8 m3 za S-1. Výkon levé turbíny pocházející z roku 1904 vyrobené firmou Kolben je přenášen svislým hřídelem vážícím 7,5 tuny na velké litinové palečné kolo s 300 kapsami, ve kterých jsou zaraženy zuby z habrového dřeva na litinové kuželové kolo naklínované na vodorovném hřídeli na řemenici, a plochým řemenem na hřídel asynchronního generátoru MEZ o výkonu 80 kW z roku v.1961, který nahradil původní generátor o výkonu 80 kW, který shořel.

This power plant (PP) is located at the border of former county of Mlada Boleslav in the village of Hubalov, at the right side of 64,433th kilometer of Jizera river. The written note about Hubalov mill is dated bacl to 1703 (agreement of sale, ). Later, the weaver was built next to the mill and since 1904 the Francis type turbine was used as a source of energy for the mill, weaver and generator of current for lights and later also for weaver engine. In 1939, due to activity of ing. B.Hybler (father of the present owner) second turbine was added and weaver was rebuilt to power plant. After a period of communism era, in 1992 PP came back to the property of Hybler family. Complete reconstruction was made in 2000 (after floods). The old turbine from the beginning of 20th century is still working and could be really named as a grandmother of hydro power plants (not only :-) in the Czech republic. The area drainaged by the Jizera river is about 1200 square metres (mainly the region of the western part of Giant and Jizerske Mountains). The average flow here in the Hubalov is about 18 cubic metres per second. Minimal flow is 4 m3/s. Maximum of flow was 600m3/s. Info about the power plant: There is two Francis turbines in the fountain type. The steep gradient is 1,5 to 2,2 metres. Left turbine was made by Kolben factory in 1904. right one is from 1939. The regulation of turbines is semiautomatic and hydraulic operated.

Historie:

První datovaná zmínka o Hubálovském mlýně je z roku 1703, kdy Jan Rudolf hrabě z Morzin prodává mlýn za 140 rýnských zlatých mlynáři Janu Jiřímu Štandovi. Od něj ho koupil na přelomu 19. a 20. století Josef John, jenž je pochován na hřbitově v Loukovci, a o jehož hrob se dnes stará pan Hybler. Když pak později pan John zřídil vedle mlýna mechanickou tkalcovnu, bylo vodní kolo vyřazeno a místo něj byla nainstalována roku 1904 Francisova turbína, sloužící k přímému pohonu mlýna a strojů tkalcovny, ale i k pohonu generátoru, který svým proudem zprvu napájel jen osvětlení, později i elektromotory strojů tkalcovny. Roku 1939 přistavěl ing.Břetislav Hybler (otec dnešního majitele) druhou turbínu a také přestavěl tkalcovnu na elektromontážní závod. Po roce 1948 byla elektrárna znárodněna a v jejím vlastnictví se střídaly středočeské, severočeské a východočeské energetické závody. Stejně tak byla znárodněna i textilní továrna v sousedství, která byla počátkem 50 let přeměněna na opravnu zemědelských strojů a později na Střední odbornou zemědělskou školu a tomuto úcelu slouží dodnes. Rokem 1992 se začíná psát nová epocha této MVE, kdy ji v restituci zdědil vnuk Josefa Johna, Ing. Břetislav Hybler. V březnu roku 2000 (kdy byla velká povodeň, která poničila mnohá zařízení) dostala novou fasádu. Náročných oprav se dostalo i ostatnímu zařízení MVE a dnes je toto dílo díky majiteli v perfektním stavu. Dnes je MVE Hubálov nejstarší na Jizeře a pokud víme druhá nejstarší doposud sloužící turbína v provozu, a to možná nejen v České republice. Dnes MVE Hubálov dodává vyrobenou elektřinu do rozvodové sítě.

Průtokové poměry:

Minimální průtok je 4 m3 /s, maximální průtok (stoletá voda) pak 600 m3/s kdy je hladina 1 metr nad podlahou strojovny.

Povolení pro nakládání s vodami:

Okresní úřad Mladá Boleslav, referát životního prostředí, v roce 1994 vydal, resp. „inovoval„, majiteli rozhodnutí k odběru vody z řeky Jizery za účelem výroby elektrické energie v maximálním množství 14,000 m3•s–1. Povolení k nakládání s vodami vydal i státnímu podniku Povodí Labe. Spočívá ve vzdouvání povrchové vody v řece Jizeře pevným jezem se štěrkovou propustí na úroveň jeho přelivné hrany a v provádění průplachu jezové zdrže štěrkovou propustí za zvýšených vodních stavů nad 12 m3•s–1. Za provozu MVE musí být pod jezem v korytě Jizery zachován minimální zůstatkový průtok v hodnotě 3,210 m3•s–1. Při napouštění jezové zdrže musí být pod jezem v korytě vodního toku zachován minimální zůstatkový průtok v hodnotě 4,060 m3•s–1.

Specifikace jezu:

Na MVE navazuje pevný,šikmý,dvoudílný jez skříňové konstrukce s kamennou výplní a betonovým pokryvem přelivné plochy dlouhý 93,6 m a široký 10,5 m Jez je na své levé straně zapuštěn do skalnatého masívu, přelivovou hranu na kvótě 227,29 m n.m. a na pravé straně přelivovou hranu o 35cm výše a tato pravá strana je zakončena betonovým pilířem délce 8,1 m a šířce 1,3 m na kterou navazuje štěrková propusť o šířce 3 m. Hradící výška levého jezu je 1,21 m a 1,56 m u jezu pravého.

Elektrárna:

V MVE jsou instalovány dvě vertikální Francisovy turbíny kašnového typu.

Obě turbíny pracují při spádu 1,5 m až 2,2 m. Pravá turbína má rozsah hltností je 2,9-7,2 m3 za S-1. Výkon pravé turbíny pocházející z roku 1939 je přenášen kovovým ozubeným převodem přímo na hřídel synchronního generátoru fy Sousedlík o výkonu 90 kW. Vtok do nich lze ručně zahradit stavidly, levé stavidlo se ovládá ze strojovny elektrárny,pravé z plata před budovou. Roku 2008 proběhla modernizace, při niž byli generátory převinuty a regulace turbin byla předělána na plně automatickou (původně poloautomatická), takže se elektrárna již dokáže sama připojit do sítě a přifázovat. Není bez zajímavostí, že zuby palečnicového kola turbíny z roku 1904 jsou vyrobeny z habrového dřeva firmou Pavel Lang z MH, dříve tuto práci zastávali "sekerníci" kteří vyráběli a opravovali ozubená kola a převody mlýnu.

EN: Hydro-electric low-power plant Hubalov Historic summary: Some facts about the river Jizera: Gear wheel is made from hornbeam by the Pavel Lang firm (from Mnichovo Hradiste).

Loukovec a Hubálov

na okraji Českého Ráje

Kontakt

Obecní úřad Loukovec
Loukovec č.p. 90
294 11 Loukov
Tel.: 326 789 040
info@loukovec.cz

LOUKOVEC OBECNÍ ÚŘAD

Obec Loukovec je menší obec o rozloze 286 ha a skládá se z místní části Loukovec a části Hubálov. Z hlediska státní správy, je začleněna pod obec III.st - Mnichovo Hradiště. Obec se rozkládá na severním okraji mladoboleslavského okresu, 7 km severovýchodně od Mnichova Hradiště a 10 km západně od Turnova vzdušnou čarou.