Demo

Památník padlým vojínům - legionářům

Památník byl vybudován na pozemku 32/12 nacházející se mezi hřbitovní zdí a hostincem U Retrů. Dodnes tento pozemek patří obci.

Památník byl vybudován ze sbírky občanů. Sbírka probíhala také na hojně pořádaných kulturních akcích.

V roce 1939 byl na příkaz hejtmana Mnichovohradištského tento památník zakryt heraklitovými deskami. Následující rok, na rozkaz Landrátu Mladoboleslavského, okresního hejtmana jménem Wesselly, byly gestapem otlučeny výsostné znaky se jmény padlých a památník byl rozebrán a odvezen do Březiny. Další zprávy o osudu památníku nejsou známy.

Loukovec a Hubálov

na okraji Českého Ráje

Kontakt

Obecní úřad Loukovec
Loukovec č.p. 90
294 11 Loukov
Tel.: 326 789 040
info@loukovec.cz

LOUKOVEC OBECNÍ ÚŘAD

Obec Loukovec je menší obec o rozloze 286 ha a skládá se z místní části Loukovec a části Hubálov. Z hlediska státní správy, je začleněna pod obec III.st - Mnichovo Hradiště. Obec se rozkládá na severním okraji mladoboleslavského okresu, 7 km severovýchodně od Mnichova Hradiště a 10 km západně od Turnova vzdušnou čarou.